Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Osamělost se stává vážným společenským rizikem

15. 10. 2014 15:20:00
Kdybychom měli naši dobu nějak nazvat, nebudou nám stačit termíny začínající na předponu post- (je jich příliš mnoho a další stále přibývají, od postkapitalismu a postmodernismu po posthumanismu a postdemokracii). Existuje jedna charakteristika současné éry, která ji odděluje od předchozích, a totiž téměř nezastavitelný růst pocitu samoty. Pomalu se ukazuje, že lidské bytosti ve světě samoty rychle chřadnou nejen fyzicky a psychicky, ale i jako společnost - jsme náchylnější k manipulaci, rychleji se vystrašíme, věříme lžím které nám dovolují přežívat ze dne na den a častěji podlehneme i autoritám, jejichž mandát nemáme racionální důvod uznávat. Pokusím se zamyslet nad tím, kde se tato míra samoty bere, jaké jsou její dopady a také co a proč bychom se s ní měli pokusit udělat.

Především je potřeba na začátek článku napsat, že osamělost není jen otázka Západu, ale šíří se všude, kde se rozvinula určitá forma modernity a technologické civilizace. Inspirací pro tento můj text je článek George Monbiota (http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/14/age-of-loneliness-killing-us), musím ale začít z jiného konce než on: V podstatě každé velké město na světě má svou "osamělou třídu", lidi žijící v často absurdně gentrifikovaném prostředí odtrženě od své rodné kultury, pracující v odosobněném mezinárodním prostředí neoliberálních korporací, trpící více i méně výraznými civilizačními chorobami a pohybující se v čím dál tím menším okruhu lidí. To, že fenomén osamění zasahuje určité skupiny lidí po celém světě, je důležitý poznatek - trpí totiž i lidé, kteří nežijí typické "západní" životy, takže už nelze tento nepříjemný jev začáku 21. století přičítat jen a pouze vlivu Západu. Kultury se mísí a mění, způsoby života v různých zemích jsou velmi odlišné, přesto je spojuje nezdravá samota.

Nejsme samotáři

Ačkoliv není vůbec lehké určit nějaké společné charakteristiky člověka, z hlediska sociobiologie a antropologie se zdá, že člověk jako živočišný druh má alespoň jednu věc společnou bez ohledu na to, v jaké společnosti žije: Jsme společenská zvířata a samotářství je jen dočasný a pragmatický jev vhodný pro určité konkrétní činnosti (související s prací a obživou nebo různými rituálními důvody). Ve více než dvou milionech let historie hominidů jsme zatím neodhalili žádný druh, který by žil jiným způsobem, než v často překvapivě složitých tlupách a společenstvích.
Historie společenskosti ale pokračuje dál, než za naše nejbližší předky - společensky žijí i opice, stejně tak jako většina savců. Díky vývoji kultury zhruba před 40 tisíci lety byl druh Homo Sapiens schopen tuto společenskost dotáhnout k překvapivé komplexnosti: Naše těla i mysli jsou o to víc evolučně připravena na život ve společenstvích, není tedy divu že je pro nás nebezpečné se od společenství odříznout.

Samota je zabiják

Mezi záchranáři a lidmi, kteří se pohybují dlouhodobě v divoké přírodě, existuje určité nepsané "pravidlo tří". Všichni víme, že nepřipravený člověk dokáže vydržet až tři dny bez vody a až tři týdny bez potravy, ale existuje ještě třetí položka: Nepřipravený člověk vydrží tři měsíce o samotě. Z nějakého důvodu platí, že zhruba po třech měsících samoty se z průměrného člověka vytratí nějaká jiskra nebo náboj a jeho stav se začne rychle zhoršovat. Takový příběh končí většinou sebevraždou, náhlým rozhodnutím vydat se zoufale jedním směrem bez ohledu na následky, případně záhadným "vyhasnutím", kdy je ztracený člověk nalezen s dostatekem zásob na přežití, ale zdá se, že prostě nenašel důvod dál žít.
Různé zdravotnické organizace si začínají vlivu samoty všímat v posledních letech také a stále častěji se objevují výzkumy ukazující překvapivě silný vliv samoty na kvalitu života. Mezi mladými lidmi ve věku 18 až 34 let se dokonce mluví o epidemii (http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/20/loneliness-britains-silent-plague-hurts-young-people-most) a stejně tak zasahuje populaci ve věku nad 50 let (http://www.independentage.org/isolation-a-growing-issue-among-older-men/). Když nejznámější zprávy o dopadu samoty sečteme a najdeme body, ve kterých se shodnou, vyjdou děsivé výsledky: Samota je stejně nebezpečná, jako vykouřit denně 15 cigaret (http://www.campaigntoendloneliness.org/threat-to-health/). Je dvakrát smrtelnější než obezita. Způsobuje dramatická zvýšení výskytu demence, vysokého krevního tlaku, závislostí, úrazů a deprese (samozřejmě kromě toho, že všechny tyto problémy druhotně a mezilidsky komplikuje). Opomenout bychom neměli ani dopad na kriminalitu a efektivitu různých veřejných služeb (osamělé lidi je pro zločince lehčí zneužívat, osamělí lidé také využívají veřejné služby mnohem méně efektivně a bez zpětné vazby směrem k poskytovateli). Šíří se nedůvěra a lidé si méně všímají toho, zda jejich sousedé potřebují pomoc a zda vůbec mocní a silní lidé berou ohledy na méně šťastné. Samota je tedy nejen přímým ohrožením života osamocených lidí, ale také ve výsledku snížením kvality života nás všech.


Záhadné důvody osamění

Ve 20. století došlo k výrazným proměnám způsobu života, kterým jsme se nedokázali přizpůsobit. Nárůst vlivu různých médií a technologií, případně změny pracovního rytmu a rodinných vztahů ale nestačí k tomu, aby jednoduše vysvětlily míru samoty. Většina kulturních komentátorů spíše hledá vysvětlení v kombinaci důrazu na individualismus se stále rostoucími nároky na výkonnost a úspěch. Dospívající lidé žijí ve světě falešných a pečlivě budovaných image na sociálních sítích, mladí dospělí čelí neprostupnému pracovnímu trhu, lidé v produktivním věku se potýkají s nejistotami nadnárodních vlivů a staří lidé zůstávají odklizeni kdesi v zákoutí. Soutěživost a snaha o udržení posledních zbytků důstojnosti vytlačují z našich životů přátelství a rodinu, kariéra a volný čas se nezastavitelně prolínají, mění se způsob, jakým o sobě a o ostatních mluvíme a máme stále méně času na činnosti, které jsou prokazatelně ozdravné (pobyty v přírodě, nezávazná setkávání s lidmi z jiných částí společnosti, umění, vzdělávání, koníčky, rodina). Stále častěji se naše zisky a ambice, kvůli kterým si odříkáme základní lidskou potřebu socializace, mění v pocity marnosti a prázdnoty. Tento proces ústí v hledání vnějších jistot a spoléhání na instituce a autority, které ale nejsou lidmi a tudíž ví ještě méně, co potřebujeme a co by nás mohlo ze stínu samoty vyvést.
Na první pohled se zdá, že samota je daní za pokrok a zvýšení civilizační úrovně, ale stále častěji se ukazuje, že růst a úspěch nejsou klíčem ke kvalitě života. Společně s tím, jak se prodlužuje délka života, odhaluje se nám zcela nový rozměr: Jak naše dlouhé životy prožít kvalitně a plnohodnotně? Zdá se, že na tuto výzvu neumíme odpovědět a naše poznání je v této oblasti omezené.

Boj se samotou

Psát o tématu samoty je pro mě podivný pocit, protože (podobně jako většina lidí pracujících s jazykem, tedy jako překladatel a novinář) mám samotu v malých dávkách rád a nevadí mi. Naprosto ale chápu, že jakožto celkový společenský fenomén má především krutě zničující dopad a jsem si jist, že kdyby moje potřeba samoty byla o něco nižší, v současném světě by moje kvalita života byla na hranici únosnosti. Pokud bych měl nabídnout jedno řešení ze své pozice, paradoxně bych doporučil pokusit se samotu nejdříve prožít a pochopit v její pozitivní a zdravé formě - dovoluje nebývale hlubokou sebereflexi, rozvoj zájmů a činností na které má člověk energii jen pokud se jim může věnovat o samotě. Cesta k překonání samoty tedy podle mého názoru začíná nalezením toho, co je na ní správné a dobré. Rozhodně bych například doporučil meditaci.
Druhý krok je však složitější, a totiž jak ze samoty vykročit a začít objevovat, co nám společenskost a pospolitost dokáže nabídnout a jak moc jsme na ni jakožto Homo Sapiens vyvinuti. V této oblasti mám jen omezené zkušenosti, ale můžu citovat alespoň některé metody, které nabízí jiní autoři. První z nich je obnovit svůj zájem a kontakt s přírodou, která dokáže do určité míry socializační funkci nahradit. Mezi další doporučené techniky patří "techno-informační detox", tedy období při kterém se člověk vyhne všem obrazovkám a elektronice (podle Marshalla McLuhana jde často o nezdravě odcizující "extenze lidskosti"), což dovolí jeho mysli začít fungovat bez těchto vnějších vodítek a nekonečných zdrojů často zacyklených a zbytečných podnětů. Poslední metodou je tajná zbraň zvaná náhoda: Většina lidí trpících samotou žije v neustálém cyklu předvídatelných událostí a činností, které se vyplatí občas náhodně měnit. Sem lze zařadit například nádobu plnou papírků, na kterých jsou různé akvitity, ze kterých lze každý druhý den vylosovat jednu a té se věnovat. Je dobré začít nejdříve jednoduchými (procházky, zavolání známému, návštěva knihovny, výlet na opačnou stranu města, změna trasy z práce nebo ze školy, návštěva neznámé kavárny a tak dále) a až poté přejít na složitější (začít se učit nový jazyk, zahrát si s někým zcela cizím šachy, vyrazit do města v křiklavém oblečení...).
Pevně věřím, že kombinací meditace, zájmu o přírodu, informačního detoxu a přizváním náhody lze samotu časem překonat a obnovit její přirozenou roli. Díky provázanosti lidské společnosti přitom nejde jen o boj proti nezdravé samotě, kterou prožívá jednotlivec, ale i o boj proti samotě jako všelidské hrozbě.

Autor: Sebastian Chum | středa 15.10.2014 15:20 | karma článku: 40.06 | přečteno: 10373x

Další články blogera

Sebastian Chum

Jehovisté jsou zhoubná sekta

Jehovisté se považují za pozemskou část celkové organizace Nejvyššího. Něco jako boží frančíza pro smrtelníky. V Rusku je chtějí zakázat, v USA jsou považováni za šílené vrahy a násilníky. U nás se jim zatím daří lhát...

28.3.2017 v 12:35 | Karma článku: 23.11 | Přečteno: 1217 | Diskuse

Sebastian Chum

Strojová inteligence a singularita

Co můžeme čekat od pokroků ve vývoji umělých inteligencí a jim podobných systémů? I když se nám může taková úvaha zdát vzdálená každodenní přítomnosti, naše životy ovlivňuje stále silněji.

23.2.2017 v 14:24 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 475 | Diskuse

Sebastian Chum

Zásadní změny planety v roce 2016

Zatímco na ČR dopadá globální oteplování (a snaha přírody na něj reagovat) především v podobě posunů vysychavých oblastí a srážek, zbytek planety (globální Jih především) už zažívá to, před čím vědci varují už alespoň 50 let.

19.1.2017 v 13:35 | Karma článku: 10.87 | Přečteno: 732 | Diskuse

Sebastian Chum

NBIC komplex: Revoluce, o které se nepíše...

Ve 21. století můžeme očekávat, že součinnost čtyř hlavních vědeckotechnických oborů (nanotechnologie, biotechnologie, informační technologie a kognitivní věda) povede k nebývalému rozvoji a zrychlení všeho kolem nás...

17.1.2017 v 16:51 | Karma článku: 10.43 | Přečteno: 369 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Alena Kulhavá

Jak je to s řepkou? Mluvila jsem přímo s Marianem Jurečkou z očí do očí.

Proč se zachovaly dotace do roku 2020? Jaké jsou plány dál? Jaká je řepka v krajině? Jak je to s pesticidy? Jak s podporu velkých a malých zemědělců? Jaké jsou postupy ministerstva zemědělství?

18.10.2017 v 0:55 | Karma článku: 5.68 | Přečteno: 128 |

Pavel Jurutka

Náboženství do škol? A co takhle Červenou Karkulku?

České školy prý musí vyučovat za jistých podmínek náboženství. V Německu chtějí socialisti debatovat o zavedení státních muslimských svátků a naše církve chtějí vrátit výuku náboženství přímo do školních osnov.

17.10.2017 v 23:04 | Karma článku: 14.36 | Přečteno: 229 | Diskuse

Bohumír Šimek

Pravda a lež opět

Je svoboda slova svobodou lhát? Není! Každý má být odpovědný za to, co říká. Přesto na internetu najdeš málo pravdy a převážně více lži! Ad: Pod palbou (Respekt 23/2016:34-35)

17.10.2017 v 21:51 | Karma článku: 8.39 | Přečteno: 248 | Diskuse

Richard Siemko

Kde se stala chyba

Oblíbená otázka stranických lídrů po volebním debaklu jejich stran. Kdo to bude tentokrát? Tady už ponechám prostor každému z vás.

17.10.2017 v 21:01 | Karma článku: 13.79 | Přečteno: 219 | Diskuse

Alena Kulhavá

Ministerstvo zemědělství díky Jurečkovi a Bělobrádkovi ušetřilo okolo poloviny provozních

nákladů. Jak to udělali? Dalo by se to použít i na jiná ministerstva? Na čem ještě by mohl stát v příštím volebním období ušetřit? Jaké to přináší pro ženy i muže výzvy?

17.10.2017 v 20:06 | Karma článku: 9.67 | Přečteno: 322 |
Počet článků 38 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3012

_Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.