Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Začíná Antropocén, nová "lidská éra" planety Země?

7. 09. 2015 17:00:00
Člověk by si možná měl uvědomit, jak silným vlivem ve skutečnosti je... V tomto článku se pokusím uvést zásadní pojmy debaty o uvažovaném historickém mezníku, sahající od duchovna po geologii.

(článek na téma:Horizont budoucnosti)

Už od 19. století vědci mluví o nutnosti přehodnotit naše chápání geologie a navrhují termíny jako "Anthropozoikum" nebo "Homogenocén", výraznější debaty pak začínají v 60. a 80. letech, kdy se poprvé objevuje dnes uznávaný termín Anthropocén, pocházející z řeckého Anthropos (člověk) a -cene (nový).

Tento posun v uvažování je v míře vlivu na kulturu považován za jeden z nejzásadnějších v historii a i kdyby nakonec k jeho zavedení nedošlo, vyzývá k zásadním a zajímavým úvahám a pravděpodobně bude už navždy součástí debat o roli člověka v přírodě...

Zda skutečně dojde k oficiálnímu zavedení Antropocénu budou vědci uvažovat na geologickém kongresu 27. srpna 2016 v jihoafrickém Kapském Městě. S Antropocénem je spojeno mnoho kontroverzí a nejasností, soupeří několik různých teorií a není jasné, která z nich má největší možnost ho definovat. Už samotná datace začátku nové éry je složitá:

Nejčastěji bývá umísťován do období mezi vrcholem průmyslové revoluce (zhruba polovina 19. století) a první jaderné exploze v roce 1945. Další studie vidí začátek Antropocénu například v roce 1610 (kdy vliv evropských kolonistů a dobyvatelů navždy proměnil povahu obou amerických kontinentů a následně i celé planety), jiné studie zase hledají Antropocén v nejstarších záznamech dalekosáhlého vlivu člověka na přírodu (zemědělství, osídlení, lov, domestikace) zhruba po konci poslední doby ledové - v takovém případě by termín Antropocén prakticky nahradil Holocén.

Jaké jsou (a budou) stopy člověka?

Pro vymezení Antropocénu je nutné uvažovat o dvou otázkách:"Lze oddělit vliv člověka od vlivu přirozených dějů v přírodě, jak ji dnes chápeme?" a dále "Budou stopy tohoto vlivu rozpoznatelné v geologické historii planety ještě za miliony let?"

Odpověď na první otázku není jednoduchá a zasahuje do mnoha dalších oborů, protože v současnosti dochází mimo jiné i k mohutnému přehodnocování významu slova "příroda", ale většina vědců se shoduje na tom, že některé projevy lidské činnosti budou vždy výrazně jiné, než čeho by byla schopna příroda sama.

Druhá otázka má jednodušší odpověď, protože už dnes víme o mnoha stopách, které planeta ponese možná až do svého zániku (nemluvě o tom, jak ji ještě lidstvo ovlivní v budoucnosti). Tyto nesmazatelné stopy se dají nepřesně rozdělit do zhruba čtyř kategorií, které se ale navzájem ovlivňují:

1) Masivní zásahy do složení půdy a geografie: Radioaktivita z úložišť odpadu jaderných elektráren, stopová množství chloru a rtuti, následky intenzivního průmyslového zemědelství a agresivní krajinotvorby, plošné úpravy energetických cyklů jako jsou přehrady, doly, dálnice nebo města a v neposlední řadě i zbytky těžkého průmyslu a spotřeby (například nové "horniny" vzniklé z odpadového plastu, zvané plastiglomeráty).

2) Vliv na život na planetě: Především probíhající šesté vymírání druhů a s ním spojený rozpad biodiverzity (vymírání nyní probíhá 10 tisíckrát rychleji, než přirozenou cestou a nemá jiné vysvětlení, než vliv člověka na různé ekosystémy), dále umělé šíření různých druhů živočichů i rostlin, pozůstatky po geneticky upravených organismech a biologických experimentech, následky domestikace a křížení, plantážní a nepřirozená křehkost rostlinných monokulturních porostů, téměř prázdné oceány (nejdříve vymírání korýšů, korálů a planktonu, poté všech větších druhů v potravním řetězci) a fosilie mrtvých živočichů jejichž úhyn nelze vysvětlit jinak, než vlivem různých průmyslových katastrof nebo nahromaděním toxických látek.

3) Globální oteplování: Vymizení ložisek fosilních paliv a jejich přetavení v obrovské změny složení atmosféry, zvýšení hladiny oceánů a jejich kyselosti, vyčerpání podzemních zásob vody, extremizace počasí (prožíváme už nyní největší počet požárů, superbouře, sucha a záplavy, které zanechávají další a další vrstvy nezaměnitelných stop), nepřirozeně rychlé pohyby ledovců a v neposlední řadě také zbytky našich pokusů nějak globální oteplování řešit (pokud například dojde k pokusům o geoinženýrství).

4) Samotný druh Homo Sapiens a jeho případní potomci: Lidský druh zanechá obrovské množství stop sám o sobě, například v podobě migračních cest mezi kontinenty a zdroji živobytí (které jsou podobné už tisíce let, ale díky migrantské krizi je budou využívat stovky milionů lidí), fosilních pozůstatků (na planetě odhadem žilo v dosavadní historii něco přes 100 miliard lidí) a také záznamů o našem problematickém soužití s dalšími druhy hominidů (osud Homo Neanderthalensis je jen jedním z mnoha)... Pokud do této kategorie počítáme i vize transhumanistů a singularistů, bude mít lidstvo téměř nepředstavitelný podíl na dalším vývoji života a inteligence ve vesmíru, jestliže se mu podaří stvořit umělou inteligenci čtvrté kategorie (schopnou sebezdokonalování), případně pokud budeme stát u zrodu dalšího druhu uvědomělé bytosti schopné zasahovat do svého genetického materiálu.

Z tohoto výčtu je jasné, že debata o Antropocénu jen tak neskončí a v blízkých letech se s tímto pojmem budeme setkávat stále častěji. Existuje obrovské množství odborné literatury ze všech koutů vědecké obce (ale například i science fiction), ve které hraje Antropocén důležitou roli mezníku a které si kladou důležitou otázku:

"Je Antropocén jen malicherná troufalost lidstva, které nechápe svou nepodstatnost ve vesmírném dění, nebo jde o první krok na cestě k uvědomění, naději a zatím nevídané míře zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme?"

Odpověď na tuto otázku budeme pravděpodobně hledat ještě dlouho, ale je zajímavé jak silně se konceptu Antropocénu daří propojovat nejen přírodovědné obory s humanitními, ale také například vědu s duchovnem - podobné myšlenky se už dlouho objevují v šamanistických praktikách po celém světě, ale vrcholu dosáhly především v antických tradicích grekobudhismu a gnosticismu, kde je "Anthropos" považován za jedno z božstev: Ačkoliv totiž člověk jako jedinec není zárukou zásadního vlivu na realitu, lidstvo jako celek už začíná připomínat zvláštní a uvědomělou přírodní sílu srovnatelnou (a potenciálně mnohem mocnější) se zemětřeseními nebo migracemi velkých stád...

Mnoho lidí proto po termínu Antropocén doslova skočilo jako po všemocném a spasitelském směru nejen vědeckého a filosofického uvažování, ale i způsobu mystického sebeuvědomění celého lidstva. Sám jsem překvapen tím, jak silně je vliv Antropocénu cítit napříč celou civilizací - od "nejtvrdohlavější vědy vůbec" (geologie) až po nezachytitelné prožitky vizionářských stavů duchovně aktivních lidí (bez ohledu na přístup a tradici). I kvůli této "infekčnosti" a velikášství je podle mého názoru potřeba vnímat Antropocén s opatrností a skepticismem - najdou se tedy i hlasy, které považují celou věc za dočasnou bublinu vzniklou masovými projevy neurčitého strachu z budoucnosti... Nezbývá než počkat, co s celou veřejnou/odbornou debatou udělá již zmíněný mezinárodní kongres geologů příští rok.

Autor: Sebastian Chum | pondělí 7.9.2015 17:00 | karma článku: 10.39 | přečteno: 957x

Další články blogera

Sebastian Chum

Jehovisté jsou zhoubná sekta

Jehovisté se považují za pozemskou část celkové organizace Nejvyššího. Něco jako boží frančíza pro smrtelníky. V Rusku je chtějí zakázat, v USA jsou považováni za šílené vrahy a násilníky. U nás se jim zatím daří lhát...

28.3.2017 v 12:35 | Karma článku: 23.11 | Přečteno: 1217 | Diskuse

Sebastian Chum

Strojová inteligence a singularita

Co můžeme čekat od pokroků ve vývoji umělých inteligencí a jim podobných systémů? I když se nám může taková úvaha zdát vzdálená každodenní přítomnosti, naše životy ovlivňuje stále silněji.

23.2.2017 v 14:24 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 475 | Diskuse

Sebastian Chum

Zásadní změny planety v roce 2016

Zatímco na ČR dopadá globální oteplování (a snaha přírody na něj reagovat) především v podobě posunů vysychavých oblastí a srážek, zbytek planety (globální Jih především) už zažívá to, před čím vědci varují už alespoň 50 let.

19.1.2017 v 13:35 | Karma článku: 10.87 | Přečteno: 732 | Diskuse

Sebastian Chum

NBIC komplex: Revoluce, o které se nepíše...

Ve 21. století můžeme očekávat, že součinnost čtyř hlavních vědeckotechnických oborů (nanotechnologie, biotechnologie, informační technologie a kognitivní věda) povede k nebývalému rozvoji a zrychlení všeho kolem nás...

17.1.2017 v 16:51 | Karma článku: 10.43 | Přečteno: 369 | Diskuse

Další články z rubriky Kultura

Vlasta Fišrová

Jak jsem hrála ve filmu

Krušného horory režiséra Petra Mikšíčka mají pokračování, z hor Krušných se přesouváme do hor Doupovských, kde se na jednom z kopců nachází zvláštní ornament. Vysázený z buků kdysi před lety, zajímavý pro záhadology.

17.10.2017 v 10:53 | Karma článku: 4.47 | Přečteno: 172 | Diskuse

Karel Sýkora

Vzestup civilizace – Řekové

Řekové jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

17.10.2017 v 9:17 | Karma článku: 2.68 | Přečteno: 81 |

Milena Zelenková

Recyklace herců a účinkujících v našich televizích je už totálně absurdní

Nejlépe problém s nedostatkem nových tváři vyřešil pan ředitel Soukup na Barrandově. Tvoří pořady podle okopírovaných modelů a dosazuje do hlavních rolí sám sebe a pár svých oblíbenců a to se vysílá celé dny. Dívá se na to někdo?

17.10.2017 v 9:02 | Karma článku: 31.63 | Přečteno: 1593 | Diskuse

Přemysl Čech

Rozhovor s mladým italským barytonistou Gabriele Nanim k vydání jeho profilového CD

Gabriele Nani, narozen 1979 v italském Bergamu. Lyrický barytonista, absolvent Konzervatoře Luciana Pavarottiho v Modeně. Vyhledávaný intepret děl Mozarta, Rossiniho, Pucciniho, Verdiho a jiných světových autorů.

17.10.2017 v 8:08 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 25 | Diskuse

Karel Sýkora

Vzestup civilizace – Římané

Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma). Jak se šířila římská nadvláda, přešlo toto pojmenování na všechny obyvatele Itálie.

17.10.2017 v 6:54 | Karma článku: 5.22 | Přečteno: 115 |
Počet článků 38 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3012

_Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.